Vuoden Urheiluseuran rakennusaineet - osa 3
25.2.2018 9:20 Uutiset / Pääsivusto

Osaamisen kehittäminen

Vuoden Urheiluseuran rakennusaineet

Tammikuussa 2018 Kaarinan Pojat valittiin Urheilugaalassa Suomen Vuoden Urheiluseuraksi 2017. Tämän vuoden palkinnon teemana oli Seuratoiminnan tulevaisuus, ja tekemällämme työllä olemme pystyneet kiitettävällä tavalla vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin ja haasteisiin. Valinnan jälkeen olemmekin saaneet kyselyitä toiminnastamme, sen laadusta ja eri tasoista, sekä niistä perusteluista, jotka olivat valinnan takana. Näemmekin valinnan myötä mahdollisuuden esitellä toimintaamme purkamalla sitä pieniin palasiin, jotka isona kokonaisuutena johtivat valintaan Vuoden Urheiluseuraksi. Tämän myötä syntyi 10-osainen juttusarja, Vuoden Urheiluseuran rakennusaineet, joilla avataan toimintaamme ja tietämme Urheilugaalan lavalle. Valinnan tehneen Suuren raadin ajatuksia ja perusteluita emme toki tiedä, vaan tämä on meidän näkemyksemme siitä, miksi juuri me olemme Vuoden Urheiluseura.

Juttusarjan osat julkaistaan kevään aikana pääsääntöisesti viikon välein, mutta joinain viikkoina saatamme ilahduttaa lukijoitamme ja seuraajiamme kahdellakin osalla. Toivomme kirjoitusten herättävän keskustelua ja ajatuksia ja totta kai toivomme niiden myös osaltaan tekevän toimintaamme vieläkin tunnetummaksi! Palautteita ja kysymyksiä voi lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kaapo.fi, tai kotisivujemme www.kaapo.fi palautelomakkeen kautta.

Osa 3 - Osaamisen kehittäminen

Kuten edellinen osa, myös tämä osa aloitetaan kertaamalla KaaPon visio: Kaarinan Poikien kunnianhimoisena tavoitteena on olla vuonna 2020 Suomen huipputason kasvattajaseura Suomen parhaalla osaamisella. Parhaalla osaamisella tarkoitamme sitä, että KaaPossa on niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin parhaat mahdolliset tekijät. Rahalla me emme pysty kilpailemaan, mutta olosuhteilla, laadukkaalla ja linjakkaalla toiminnalla, välittämisellä ja huomioimisella sekä etenkin osaamisen kehittämisellä me siihen pystymme.

Jalkapalloseurana päätehtävämme on luonnollisesti pelaajakehitys, joten se tärkein joukko, jonka osaaminen on avainasemassa, on valmentajat. KaaPossa onkin pyrkimys tehdä jokaiselle valmentajalle oma koulutussuunnitelma ja oma polku, jota pitkin suunnitelmallisesti edetään. Tavoite toteutuu osin jo nyt, ja tulevaisuudessa yhä vahvemmin. Jokainen valmentaja on oikeutettu koulutukseen ja kehityskeskusteluihin kauden aikana, ja näillä toimenpiteillä pyrimme löytämään kullekin valmentajalle parhaiten sopivan ja kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla palveleva tapa ja aikataulu, jonka mukaisesti valmentajan polulla edetään.

- Tarjoamme niin seuran omia, kuin ulkopuolisiakin koulutuksia, joista vastaavat alansa ehdottomat ammattilaiset. Seuran sisäisestä koulutuksesta vastaa valmennuspäällikkö Hannu Paatelo, jolla on pitkä valmentaja- ja kouluttajatausta. Omaamme myös erinomaisen kontaktiverkoston, joka on tuottanut meille muun muassa Jukka Taljan kautta syntyneen Soccer Service -yhteistyön, joka taas toi Ekkono-metodin Kaarinaan, ja sen kautta lopulta entistäkin laadukkaammin ja yhtenäisemmin toimivan seuran, jossa on erinomaisia ja koulutettuja valmentajia. Viimeisimpiä esimerkkejä ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä on HJK:ssa kovaa jälkeä tehneen Petteri Jaatisen johdolla aloitettu fyysisen valmennuksen kehittäminen. Kyseinen osa-alue oli meillä yksi keskeisimmistä kehityskohteista, ja on sitä toki edelleen. Jaatisen avulla saimme kuitenkin luotua tälle osa-alueelle pohjaa ja tarjottua työkaluja ja lisää osaamista valmentajillemme, kertoo toiminnanjohtaja Kim Ekroos.

Osaamisen kehittäminen onkin keskiössä myös taloudellisesti, sillä seura on tietoisesti panostanut tähän osa-alueeseen jo pitkään – ja tuloksekkaasti. Osaamisen kehittäminen ei kuitenkaan rajoitu pelkästään valmentajiin, sillä ilman toimivaa kokonaisuutta ei osaavinkaan valmentaja saa parasta itsestään tai pelaajistaan irti. Seura kouluttaa ja kannustaa kouluttautumiseen roolista riippumatta, aina seuran johdosta lähtien.

- Olemme seurana olleet siitä onnellisessa asemassa, että puheenjohtaja Tuomisen johdolla on ymmärretty myös taustatoimijoiden kouluttamisen merkitys. Urheilujohtamisen kehittäminen on ollut KaaPossa suuressa roolissa ja olen henkilökohtaisestikin todella tyytyväinen ja kiitollinen tavasta, jolla seura on tukenut ja mahdollistanut kouluttautumistani, Ekroos jatkaa.

Ekroosin lisäksi myös muiden muassa varapuheenjohtaja Susanna Luotonen on ollut koulun penkillä muutenkin kuin ”siviilissä”, oltuaan mukana Naiset jalkapallojohtajina -­koulutuksessa. Ja kyllä, me uskomme vahvasti kauniimman sukupuolen valmiuksiin ja osaamiseen. KaaPossa on jo nyt useita upeita naisia, jotka tekevät mahtavaa työtä seuran eteen. Jotta seura pystyisi jatkossa kannustamaan ja osallistamaan mukaan yhä enemmän tyttöjä ja naisia myös muihin rooleihin kuin pelaajiksi, on heillekin pystyttävä tarjoamaan parhaalla mahdollisella tavalla heille soveltuvia koulutuksia ja koulutuskokonaisuuksia. Luotosen koulutus on tästä erinomainen esimerkki ja tienavaus.

Ammattitaitoisemman henkilöstön lisäksi seura on saanut koulutuksista hyötyä myös syntyneiden kumppanuuksien kautta, sillä esimerkiksi Turun Ammattikorkeakoulu on ollut monella tapaa mukana KaaPon matkassa jo usean vuoden ajan, ja oli muun muassa omalta osaltaan mahdollistamassa KaaPon ja Fleetwood Townin yhteistyön syntyä!

Urheiluseurassa, lajista riippumatta on johdon ja valmennuksen lisäksi joukko, joka seuraa varsinaisesti pyörittää, eli vapaaehtoiset – KaaPon tapauksessa sadat sellaiset, jotka ovat vieläpä Suomen parhaat! Heidän työnsä helpottaminen on avainasemassa vapaaehtoistyössä jaksamisessa, ja tähänkin KaaPossa on pyritty jatkuvan prosessin avulla löytämään laadukkaita työkaluja.

- Vapaaehtoiset, joukkueiden johtajat, huoltajat, rahastonhoitajat, varustevastaavat, buffetvastaavat ja kaikki muutkin toimihenkilöt ovat niitä, jotka seuran toimintaa pyörittävät. Ammattilaisten ja päätoimisten tehtävä on johtaa ja ohjata toimintaa, ja tukea vapaaehtoisia heidän tehtävissään. Olemmekin hyvin ylpeitä paljon kehuja saaneesta materiaalipankistamme, joka on kehitetty yhdessä vapaaehtoisten kanssa palvelemaan heitä. Kehitettävää toki on edelleen, sillä meidän on helpotettava edelleen vapaaehtoisten työtä ja autettava heitä jaksamaan. Materiaalien ja ohjeistusten suuri määrä on aiheuttanut jonkin verran myös ahdistusta, sillä niiden kaikkien omaksuminen nähdään isona työnä. Kaikkea ei toki ole tarkoitettukaan ulkoa opeteltavaksi, vaan materiaaleiksi, joista löytyy apua ja ohjeita ja joihin voi aina tukeutua. Tavoite on, että selkeillä ohjeilla ja linjauksilla vapaaehtoisten ei tarvitse itse miettiä miten mikäkin asia hoidetaan ja millä aikataululla, vaan kaikkeen on ainakin pyritty antamaan vastaukset ja toimintaohjeet jo etukäteen. Maailma totta kai muuttuu, ja samalla tapaa meidän tulee muuttua ja tarjota helpompia tapoja olla toiminnassa mukana. Ja sitä työtä on parasta tehdä yhdessä, jotta vaikuttavuus olisi mahdollisimman suurta.

Pelkkien materiaalien varaan vapaaehtoisia ei tietenkään jätetä, vaan henkilökohtainen apu ja läsnäolo nähdään tärkeäksi, kuten myös sisäinen ja ulkoinen koulutus myös vapaaehtoisille. KaaPossa toimiikin valmentajatapaamisten lisäksi joukkueenjohtajakerho, jonka avulla joukkueenjohtajia ohjeistetaan ja autetaan joukkueenjohtajatutorin ja toiminnanjohtajan toimesta. Uusille toimijoille tarjotaan mahdollisuus perehdytykseen, kaikille toimijoille vuosittain tarvittaessa useampaan otteeseen järjestettävään toiminnanohjausjärjestelmän käyttökoulutukseen, ja kumppaneiden kautta niin toimihenkilöille kuin vanhemmillekin tarjotaan mahdollisuuksia lisätä osaamistaan ja tietoisuuttaan esimerkiksi ravinnosta ja vammojen ennaltaehkäisystä.

- Tähtäämme toimillamme siihen, että kaikilla olisi mahdollisimman helppoa tulla mukaan toimintaan, osallistua ja myöskin saada toiminnastaan itselleen osaamista ja jopa uusia taitoja. Näemme, että mitä helpommaksi ja selkeämmäksi me pystymme osallistumisen ja seurassa toimimisen vapaaehtoisille tekemään, sitä paremmin he toimessaan viihtyvät ja sitä kauemmin he jaksavat olla mukana. Vapaaehtoisten tukeminen ja jaksaminen toimessaan on elinehto pitkäjänteiselle työlle, ja vaikka olemme siinä todistetusti menestyksekkäästi onnistuneetkin, en näe meidän olevan vielä tarpeeksi hyviä. Olemmekohan sitä koskaan – sitä en tiedä, mutta voimme aina olla huomenna parempia kuin tänään.

Osaamisen kehittämisen lisäksi KaaPossa nähdään myös tärkeänä, että vapaaehtoisuus koetaan ja että siitä puhutaan tulevaisuudessa toiseen sävyyn. Hektinen nykyaika on haaste, mutta kysymällä mukaan ja tarjoamalla riittävän selkeät toimenkuvat ja tukemalla vapaaehtoisia toiminnassaan, vapaaehtoisuus elää jatkossakin vahvana.

- Olemme huomanneet, että kysymällä tekijöitä kyllä löytyy, vaikka ainahan heitä tarvittaisiin enemmänkin. Tärkeintä on tarjota tekijälle selvä rooli ja toimenkuva ja antaa siinä tehtävässä tukea. Aktiivisuutta ja innokkuutta ei saa tukahduttaa liian epäselvällä tarjonnalla, joka saattaa ajaa tekijänsä tekemään ”vähän kaikkea”. Pyrimmekin jo käynnissä olevan kauden aikana keräämään seuraan osaamispankin, jonka avulla voimme hakea tiettyjä osaajia tiettyihin tehtäviin, ja tällä tavoin tarjota henkilölle vaikkapa yhtä selkeää tehtävää, johon menee aikaa esimerkiksi kaksi tuntia kolmena peräkkäisenä lauantaina. Tämä ei toki yksinään tee autuaaksi, mutta uskomme sen edistävän vapaaehtoisuutta seurassamme. Samalla koemme, että meidän tulee pystyä kääntämään ajatus vapaaehtoisuudesta niin, että pelkän antamisen sijaan tekijä kokisi myös saavansa tehtävästään osaamista, josta pystyy hyötymään työelämässään tai opiskeluissaan. Olen saanut kunnian olla mukana Palloliiton ja Sitran Kovaa osaamista -hankkeessa, jossa pyrimme juuri tunnistamaan ja tunnustamaan, ja sitä kautta sanoittamaan toiminnasta saatavaa osaamista, ja luomaan osaamisperusteiset tehtävänkuvaukset vapaaehtoistehtävistä seurassa. Tässä on iso työ, mutta toivottavasti siinä onnistutaan tavoitellulla tavalla, sillä uskon vakaasti sen olevan tulevaisuudessa houkutteleva tekijä seuratoimintaan osallistumiselle, ja uskon sen myös luovan vapaaehtoistoiminnasta positiivisempaa kuvaa. Toivottavasti onnistumme, ja saamme KaaPoonkin yhä enemmän sitä kovaa osaamista, jota vapaaehtoisemme nyt jo seuran toimintaan tuovat, Ekroos päättää.

Osaamista KaaPossa siis on. Sen kehittäminen, roolista riippumatta, on keskiössä kaikessa toiminnassa, seuran arjessa ja juhlassa. Haluamme koko ajan kehittyä ja olla parempia, ja sitä kautta kehittää koko suomalaista jalkapalloa – suuntana kunnianhimoinen visiomme.

Osaamisen kehittäminen on yksi tärkeistä Vuoden Urheiluseuran rakennusaineista – ja niin on myös Osallistaminen ja huomiointi, ensi viikolla ilmestyvä sarjan neljäs osa!


   
Lisää uutisia
Kävelyfutis ikääntyville
«  Kesäkuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Kategoriat