Joukkue

Peci Suad
Sahiti Sejdi
Aalto Paavo
Berg Oskari
Elo Noah
Hautanen Oskari
Heikkilä Ossi
Hyle Oliver
Juvakka Oliver
Kokkonen Valtteri
Lautkankare Eemil
Lehesvuori Arttu
Leino Julian
Leppiniemi Leevi
Liukkonen Matti
Luoma Daniel
Mbabane Gwiza
Mendolin Rasmus
Metsäranta Aapo
Nikula Kaapo
Paavilainen Tuomas
Pohjalainen Emil
Santalahti Matias
Sipilä Eemeli
Suominen Jaakko
Tiisanoja Kaarlo
Toivonen Oskar
Westerén Dylan

Toimihenkilöt