19
KES
17.00
P9 (2013), P9 Taso 3

PIF Red - KaaPo punainen   4 - 4

Aktia LKV Arena TN B1