KaaPon joukkuetoiminnan talous

KaaPon toiminta pohjautuu seurajohtoiseen malliin, jossa seura määrittelee ikäkausijoukkueen toimintasisällön yhteisöllisyyden ja pelaajakehityksen näkökulmasta. Seurajohtoinen toimintamalli kattaa lisäksi ikäkausijoukkueiden budjetit ja talouden. Seuralla on yksi yhteinen joukkuetoiminnan budjetti, joka syntyy toiminnan johdonmukaisen linjan ja arvottamisen myötä. Seuran toimintakuvauksessa määritetty toimintasisältö määrittää pelaajalle osoitettavan toimintamaksun suuruuden, eikä ikäkausijoukkueilla ole omaa joukkuekohtaista erillistä budjettia. Tavoittelemme tilaa, jossa harrastustoiminnan sisältö ja hinta ovat ennustettavia ja selkeästi esitettyjä. Perustoiminnan toimintasisältövaihtoehdot ja toimintamaksut ovat ikäluokassa samat, eikä se ole riippuvainen pelaajamäärästä tai pelaajan sukupuolesta. Seurajohtoisessa toimintamallissa taloushallinto (budjetointi, laskutus, seuranta, perintä, kirjanpito) hoidetaan kokonaisuudessaan seuran toimesta.

Perustoiminnan hinta perustuu perustoiminnasta syntyviin kustannuksiin ja sitä kautta seuran johtokunnan määrittelemiin toimintamaksuihin. Seuran ja joukkuetoiminnan toimintasisältö esitellään ennen kauden alkua seuran yhteisissä ja ikäluokan vanhempaininfoissa.

Joukkueen jäsenet ja vanhemmat voivat vanhempainkokouksen päätöksellä suorittaa varainhankintaa. Varainhankinnan organisoinnista vastaa ikäluokkajoukkueen vanhempainkokouksen valitsema varainhankintavastaava. Varainhankinnalla kerätyt tuotot kohdistetaan lyhentämättöminä perustoiminnan toimintamaksun lyhentämiseen. Varainhankinta ei kasvata ikäkausijoukkueen kokonaisbudjettia.

Mitä toiminta KaaPossa maksaa?

Jokainen seuran pelaaja suorittaa seuralle toimintamaksua. Toimintamaksu on jaettu kuukausi- tai kausieriin, ikäluokasta riippuen.

Toimintamaksu Perhe- ja Eskarifutis (2020-2017-syntyneet)

Toimintamaksu sisältää valmennuksen, pelipassin (Suomen Palloliiton lisenssi), vakuutuksen, olosuhteet, seuratalon palvelut sekä KaaPo harjoituspelipaidan. Toimintamaksu kattaa lisäksi seuran jäsenmaksun sekä seuran hallinto-osuuden.

Toimintamaksu on kausimaksu, joka on jaettu 12. tasaeräiseen kuukausierään. Kuukausierä 20€/kk. Perhefutiksessa toimintamaksu kattaa lapsen ja vanhemman toiminnan.

Toimintamaksu P/T6 - P20/T18 (2016-2000-syntyneet)

Pelaajan ikäluokkakohtainen toimintamaksu määräytyy pelaajan viikkoharjoitusmäärän pohjalta. Toimintamaksu on kausimaksu, joka on jaettu 12. tasaeräiseen kuukausimaksuun. Toimintamaksu sisältää koko ikäluokalle määritetyn perustoiminnan sisällön. Toimintamaksun lisäksi pelaajalta laskuetaan mahdolliset muut toiminnan oheiskustannukset toteutuman mukaisesti.

  • Perustoiminta (sisältyy toimintamaksuun)
    Perustoiminnan sisältöön kuuluvat valmennus, fysioterapeutin ennaltaehkäisevät, vammojen hoidon ja kuntoutuksen klinikka-palvelut, valmennuksen tukitoiminnot, harjoitus- ja peliolosuhteet, seuratalon palvelut, ottelu- ja sarjatoiminta (sarjamaksut, erotuomarikorvaukset), turnausten osallistumismaksut sekä pelivarusteet (keltainen 1.pelipaita, musta 2.pelipaita, mustat sortsit, keltaiset pelisukat). Toimintamaksu kattaa lisäksi seuran jäsenmaksun sekä seuran hallinto-osuuden. Joukkueen vanhemmilla on mahdollisuus tehdä varainhankintaa, joiden tuotto kohdistetaan toimintamaksun lyhentämiseen.
  • Perustoiminnan oheiskustannukset (laskutetaan pelaajalta erikseen pelaajakohtaisen toteutuman mukaisesti)
    Perustoiminnan oheiskustannuksia ovat esimerkiksi turnausten ja otteluiden matka-, ruokailu- ja majoituskulut, lisäharjoitusryhmät, leirit ja kerhot sekä pelaajien muut seuravarusteet.

Seura tarjoaa pelaajan käyttöön peliasun, joka tulee palauttaa, mikäli pelaaja lopettaa seurassa.

Pelaajalta laskutetaan lisäksi pelipassi (Suomen Palloliito lisenssi) ja vakuutus. Ikäluokkien P/T12->ja tätä vanhemmat pelaajat voivat hyödyntää toiminnassa omaa tapaturmavakuutusta.
Seura ottaa kaikille alle P/T12 ikäluokkien pelaajille automaattisesti Suomen Palloliiton pelipassivakuutuksen. Tällä varmistetaan se, että jokaisella pienellä pelaajalla on SPL:n sääntöjen vaatima vakuutus.

Toimintamaksu on kausimaksu, joka on jaettu 12. tasaeräiseen kuukausierään. Kuukausierä 38-80€/kk. Tarkempi erittely seuran toimintakuvauksessa, joka löytyy joukkueen Jopox materiaalipankista.

Toimintamaksu (aikuiset)

KKI-joukkueiden, eli aikuisten harrastejoukkueiden, toimintamaksu on 80 € / vuosi sisältäen seuran jäsenmaksun ja seuran hallintomaksun. Toimintamaksun lisäksi pelaaja maksaa pelipassin ja mahdollisen vakuutuksen sekä muut joukkueen toiminnasta mahdollisesti syntyvät kulut (valmennus, peliasu, sarjamaksut, harjoituspaikkamaksut jne.).

Toimintamaksujen muuttuminen kauden aikana (esim. kesken kauden seuraan liittyville) ja muut erityistapaukset

Seuran toimintamaksusta ei enää 1.11.2019 alkaen myönnetä sisaralennuksia. Mikäli ikäluokan toimintamaksu on jaettu kuukausieriin (2006-syntyneet ja nuoremmat), maksetaan heti suoraan täyttä kk-erää.

Varusmiespalvelus

Varusmiespalvelustaan suorittava KaaPon pelaaja on varusmiespalveluksensa ajan vapautettu seuran toimintamaksusta. Joukkueen omien kustannusten maksuvelvollisuus varusmiespalveluksen aikana tulee sopia erikseen joukkueenjohdon kanssa.

Seura pidättää itselleen oikeuden käsitellä kesken kauden seurasta lähtevien tai seuraan liittyvien pelaajien toimintamaksujen suuruudesta tapauskohtaisesti, mikäli tähän ilmenee painavia syitä ja jotta mahdollisten väärinkäytösten mahdollisuus minimoitaisiin.

Kaarinan Pojat ry:n lähettämät laskut voit vastaanottaa myös verkkolaskuina!

Tilataksesi verkkolaskut, kirjaudu omaan verkkopankkiisi ja tilaa sieltä uusi e-lasku (verkkolasku). Laskuttajan nimi on Kaarinan Pojat ry (y-tunnus 1006858-6). Syötä viimeisimmän laskun viitenumero ja toimi verkkopankkisi ohjeiden mukaan.