KaaPon joukkuetoiminnan talous

KaaPon toiminta pohjautuu seurajohtoiseen malliin, jossa seura määrittelee ikäkausijoukkueen toimintasisällön yhteisöllisyyden ja pelaajakehityksen näkökulmasta. Seurajohtoinen toimintamalli kattaa lisäksi ikäkausijoukkueiden budjetit ja talouden. Seuralla on yksi yhteinen joukkuetoiminnan budjetti, joka syntyy toiminnan johdonmukaisen linjan ja arvottamisen myötä. Seuran toimintakuvauksessa määritetty toimintasisältö määrittää pelaajalle osoitettavan toimintamaksun suuruuden, eikä ikäkausijoukkueilla ole omaa joukkuekohtaista erillistä budjettia. Tavoittelemme tilaa, jossa harrastustoiminnan sisältö ja hinta ovat ennustettavia ja selkeästi esitettyjä. Perustoiminnan toimintasisältövaihtoehdot ja toimintamaksut ovat ikäluokassa samat, eikä se ole riippuvainen pelaajamäärästä tai pelaajan sukupuolesta. Seurajohtoisessa toimintamallissa taloushallinto (budjetointi, laskutus, seuranta, perintä, kirjanpito) hoidetaan kokonaisuudessaan seuran toimesta.

Perustoiminnan hinta perustuu perustoiminnasta syntyviin kustannuksiin ja sitä kautta seuran johtokunnan määrittelemiin toimintamaksuihin. Seuran ja joukkuetoiminnan toimintasisältö esitellään ennen kauden alkua seuran yhteisissä ja ikäluokan vanhempaininfoissa.

Joukkueen jäsenet ja vanhemmat voivat vanhempainkokouksen päätöksellä suorittaa varainhankintaa. Varainhankinnan organisoinnista vastaa ikäluokkajoukkueen vanhempainkokouksen valitsema varainhankintavastaava. Varainhankinnalla kerätyt tuotot kohdistetaan lyhentämättöminä perustoiminnan toimintamaksun lyhentämiseen. Varainhankinta ei kasvata ikäkausijoukkueen kokonaisbudjettia.

Mitä toiminta KaaPossa maksaa?

Jokainen seuran pelaaja suorittaa seuralle toimintamaksua. Toimintamaksu on jaettu kuukausi- tai kausieriin, ikäluokasta riippuen.

Toimintamaksu Perhe- ja Eskarifutis (2019-2016-syntyneet)

Toimintamaksu sisältää valmennuksen, pelipassin (Suomen Palloliiton lisenssi), vakuutuksen, olosuhteet, seuratalon palvelut sekä KaaPo harjoituspelipaidan. Toimintamaksu kattaa lisäksi seuran jäsenmaksun sekä seuran hallinto-osuuden.

Toimintamaksu: 216€/vuosi (18€/kk). Toimintamaksu on kausimaksu, joka on jaettu 12. tasaeräiseen kuukausierään. Perhefutiksessa toimintamaksu kattaa lapsen ja vanhemman toiminnan.

Toimintamaksu P/T6 - P/T15 (2015-2006-syntyneet)

Pelaajan ikäluokkakohtainen toimintamaksu määräytyy pelaajan viikkoharjoitusmäärän pohjalta. Toimintamaksu on kausimaksu, joka on jaettu 12. tasaeräiseen kuukausimaksuun. Toimintamaksu sisältää koko ikäluokalle määritetyn perustoiminnan sisällön. Toimintamaksun lisäksi pelaajalta laskuetaan mahdolliset muut toiminnan oheiskustannukset toteutuman mukaisesti.

  • Perustoiminta (sisältyy toimintamaksuun)
    Perustoiminnan sisältöön kuuluvat valmennus, fysioterapeutin ennaltaehkäisevät, vammojen hoidon ja kuntoutuksen klinikka-palvelut, valmennuksen tukitoiminnot, harjoitus- ja peliolosuhteet, seuratalon palvelut, ottelu- ja sarjatoiminta (sarjamaksut, erotuomarikorvaukset), turnausten osallistumismaksut sekä 1.pelivarusteet (keltainen pelipaita, sortsit, pelisukat). Toimintamaksu kattaa lisäksi seuran jäsenmaksun sekä seuran hallinto-osuuden. Joukkueen vanhemmilla on mahdollisuus tehdä varainhankintaa, joiden tuotto kohdistetaan toimintamaksun lyhentämiseen.
  • Perustoiminnan oheiskustannukset (laskutetaan pelaajalta erikseen pelaajakohtaisen toteutuman mukaisesti)
    Perustoiminnan oheiskustannuksia ovat esimerkiksi turnausten ja otteluiden matka-, ruokailu- ja majoituskulut, lisäharjoitusryhmät, leirit ja kerhot sekä pelaajien muut seuravarusteet.

Seura tarjoaa pelaajan käyttöön peliasun, joka tulee palauttaa, mikäli pelaaja lopettaa seurassa.

Pelaajalta laskutetaan lisäksi pelipassi (Suomen Palloliito lisenssi) ja vakuutus (valinnainen). Pelaaja voi hyödyntää toiminnassa omaa tapaturmavakuutusta.

Toimintamaksu: 420€-900€/vuosi (35€-75€/kk). Toimintamaksu on kausimaksu, joka on jaettu 12. tasaeräiseen kuukausierään.

Toimintamaksu T18/P17/P20 (2005-2002-syntyneet)

Pelaajan toimintamaksu on joukkuekohtainen. Toimintamaksu sisältää valmennuksen (vastuuvalmentaja) ja valmennuksen tukitoiminnot, fysiikkavalmentajan klinikkapalvelut sekä sarjamaksut. Toimintamaksu kattaa lisäksi seuran jäsenmaksun sekä seuran hallinto-osuuden. Toimintamaksu on voimassa aina yhden toimintakauden (1.11.–31.10.).

Toimintamaksun lisäksi pelaaja maksaa pelipassin ja mahdollisen vakuutuksen. Toimintamaksun lisäksi pelaajan maksettavaksi tulevat joukkueen päätöksellä mm. seuraavat kustannukset: valmentajien korvaukset (muut kuin vastuuvalmentaja), turnaukset (joukkuekohtainen), varusteet (joukkuekohtainen), erotuomarikulut (joukkuekohtainen), harjoittelutilamaksut esim. KHT tai halli (joukkuekohtainen). Seura tarjoaa pelaajan käyttöön peliasun, joka tulee palauttaa, mikäli pelaaja lopettaa seurassa.

Toimintamaksu: 580 € / vuosi (P17, T18, P20). Maksu on jaettu neljään maksuerään.

Toimintamaksu (aikuiset)

KKI-joukkueiden, eli aikuisten harrastejoukkueiden, toimintamaksu on 80 € / vuosi sisältäen seuran jäsenmaksun ja seuran hallintomaksun. Toimintamaksun lisäksi pelaaja maksaa pelipassin ja mahdollisen vakuutuksen sekä muut joukkueen toiminnasta mahdollisesti syntyvät kulut (valmennus, peliasu, sarjamaksut, harjoituspaikkamaksut jne.).

Toimintamaksujen muuttuminen kauden aikana (esim. kesken kauden seuraan liittyville) ja muut erityistapaukset

Seuran toimintamaksusta ei enää 1.11.2019 alkaen myönnetä sisaralennuksia. Mikäli ikäluokan toimintamaksu on jaettu kuukausieriin (2006-syntyneet ja nuoremmat), maksetaan heti suoraan täyttä kk-erää. Mikäli ikäluokan toimintamaksu on jaettu kausieriin (2005-syntyneet ja vanhemmat), maksetaan soviteltua kausierää. Mikäli pelaaja siirtyy pois seurasta kesken kauden, ei maksettuja toimintamaksuja palauteta.

Sovitellut kausierät (P17, T18, P20)

  • pelaaja liittyy kvartaalin ensimmäisen kuukauden aikana (marras, helmi, touko, elo) = koko kvartaalin maksu
  • pelaaja liittyy seuraan kvartaalin toisen kuukauden aikana (joulu, maalis, kesä, syys)= 70 % maksu eli 30 % ale
  • pelaaja liittyy seuraan kvartaalin viimeisen kuukauden aikana (tammi, huhti, heinä, loka) = 40 % maksu eli 60 % ale

Varusmiespalvelus

Varusmiespalvelustaan suorittava KaaPon pelaaja on varusmiespalveluksensa ajan vapautettu seuran toimintamaksusta. Tammikuussa palvelukseen astuvat maksavat marras- ja joulukuun toiminnasta 70 % 1. kvartaalin maksusta ja ovat tammikuusta alkaen vapautettuja seuran toimintamaksusta siihen asti, että palaavat joukkueen vahvuuteen palveluksen jälkeen. Heinäkuussa palvelukseen astuvat maksavat touko- ja kesäkuun toiminnasta 70 % 2. kvartaalin maksusta ja ovat?heinäkuusta alkaen vapautettuja seuran toimintamaksusta siihen asti, että palaavat joukkueen vahvuuteen palveluksen jälkeen. HUOM! Tämä koskee vain seuran toimintamaksua. Joukkueen omien kustannusten maksuvelvollisuus varusmiespalveluksen aikana tulee sopia erikseen joukkueenjohdon kanssa.

Seura pidättää itselleen oikeuden käsitellä kesken kauden seurasta lähtevien tai seuraan liittyvien pelaajien toimintamaksujen suuruudesta tapauskohtaisesti, mikäli tähän ilmenee painavia syitä ja jotta mahdollisten väärinkäytösten mahdollisuus minimoitaisiin.

Kaarinan Pojat ry:n lähettämät laskut voit vastaanottaa myös verkkolaskuina!

Tilataksesi verkkolaskut, kirjaudu omaan verkkopankkiisi ja tilaa sieltä uusi e-lasku (verkkolasku). Laskuttajan nimi on Kaarinan Pojat ry (y-tunnus 1006858-6). Syötä viimeisimmän laskun viitenumero ja toimi verkkopankkisi ohjeiden mukaan.