KaaPon joukkuetoiminnan talous

KaaPon toiminta pohjautuu seurajohtoiseen malliin, jossa seura ohjaa jokaisen ikäluokan toimintaa tiettyyn pisteeseen asti. Seurajohtoiseen malliin kuuluu myös joukkueiden talous. Seuralla on yksi joukkuetoiminnan budjetti, joka syntyy toiminnan arvottamisen myötä. Näin budjetti ei ole joukkuekohtainen, eikä se elä pelaajamäärän mukaan suuntaan tai toiseen. Tavoittelemme tilaa, jossa harrastamisen hinta on ennustettava ja tiedossa hyvissä ajoin. Hinta on myös ikäluokassa saman verran harjoittelevilla aina sama eikä ole riippuvainen eri joukkueiden pelaajamäärästä tai sukupuolesta. Näin ollen perustoiminnan hinta on määritelty ikäluokan sisällä ja ikäluokkien välillä yhteneväiseksi.Tavoitteen saavuttamiseksi taloushallinto (budjetointi, laskutus, seuranta, perintä, kirjanpito) hoidetaan kokonaisuudessaan seuran toimesta. Hinnoittelu perustuu perustoiminnasta syntyneisiin kuluihin. Seuran ja joukkuetoiminnan budjetti esitellään vuosittain vanhempainkokouksessa, jossa myös käsitellään erikseen osallistumista kv-tapahtumiin (turnaukset, leirit).

Perustoiminnan hintaan lasketaan mm. valmennus (sisältäen myös fysiikkavalmentajan klinikkapalvelut ja valmennuksen tukitoiminnot), olosuhteet ja pelitoiminta. Myös seuran jäsenmaksu ja seuran hallintomaksu kuuluvat perustoimintamaksuun. Budjetin ulkopuolelle jäävät esimerkiksi turnausten ja otteluiden matka- ja ruokailukulut, turnausmajoitukset, lisäturnaukset, lisäharjoitusryhmät, leirit ja kerhot sekä pelaajien henkilökohtaiset varusteet. Myös pelipassi (pakollinen) ja vakuutus (vapaaehtoinen) laskutetaan pelaajalta erikseen, ellei erikseen ole mainittu, että se kuuluu ikäluokan toimintamaksuun.

Joukkueet voivat edelleen vanhempainkokouksen päätöksellä kerätä talkoilla tai muulla omalla varainhankinnalla varoja suoraan toimintamaksun alentamiseksi. Varat merkitään omaan varainhankinnan taulukkoonsa, josta ne ovat nähtävillä joukkueen varainhankintavastaavalle.

Mikäli seuran kaikkien joukkueiden toiminnasta syntyy jostain syystä ylijäämää, huomioidaan tämä budjetoinnissa seuraavan kauden hinnoissa (tai syyskokouksen päättämään muuhun investointiin). Tähtäämme kuitenkin siihen, että budjetti olisi mahdollisimman lähellä totuutta. Kaikki isoimmista kuluista ovat kiinteitä (valmennus ja olosuhteet), joten budjetoinnissa pitäisi päästä kohtuulliseen tarkkuuteen. Toimintamaksuilla on oma tili tilikartassamme, joten pystymme seuraamaan maksujen tilannetta omana kokonaisuutenaan.

Edustusjoukkue, niin miesten kuin naistenkin, on seuralle aina sen ”lippulaiva”, ja niiden olemassaololla, menestyksellä ja sarjatasolla on seuralle kokonaisuutena suuri merkitys. Seuralle on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että niiden toiminta ei ole taloudellisesti pois juniorijoukkueiden toiminnasta ja sen kehittämisestä, joten junioreiden toimintamaksuista ei ohjata varoja edustusjoukkueiden toimintaan.

Mitä toiminta KaaPossa maksaa?

Jokainen seuran pelaaja maksaa seuralle toimintamaksua. Toimintamaksu on jaettu kuukausi- tai kausieriin hieman ikäluokasta riippuen..

Toimintamaksu (Perhefutis ja futiseskari eli 2019-2016-syntyneet)

Pelaajan toimintamaksu on joukkuekohtainen. Toimintamaksu sisältää valmennuksen, pelipassin ja vakuutuksen sekä olosuhteet ja varusteet (pelipaita). Myös seuran jäsenmaksu ja seuran hallintomaksu kuuluvat toimintamaksuun.

Toimintamaksu: 216 € / vuosi. Maksu on jaettu kuukausieriin ja kattaa sekä aikuisen että lapsen osallistumisen.

Toimintamaksu (TP/6 - TP/15 eli 2015-2006-syntyneet)

Pelaajan toimintamaksu joukkuekohtainen ja määräytyy ikäluokan perustoiminnan mukaan. Toimintamaksu sisältää perustoiminnan. Sen lisäksi laskutetaan erikseen mahdolliset perustoiminnan ulkopuoliset kulut. Lisäksi pelipassi (pakollinen) ja vakuutus (vapaaehtoinen) eivät kuulu toimintamaksuun, vaan ne laskutetaan pelaajalta erikseen.

  • Perustoiminta = valmennus (sisältäen myös fyysisen valmennuksen ja valmennuksen tukitoiminnot), olosuhteet, ottelutoiminta (sarjat, erotuomarikorvaukset), perusturnaukset (turnausmaksut) sekä joukkueen varusteet. Myös seuran jäsenmaksu ja seuran hallintomaksu kuuluvat toimintamaksuun.
  • Perustoiminnan ulkopuoliset kulut laskutetaan pelaajalta erikseen. Näitä ovat esimerkiksi turnausten ja otteluiden matka- ja ruokailukulut, turnausmajoitukset, lisäturnaukset, lisäharjoitusryhmät, leirit ja kerhot sekä pelaajien muut varusteet. Joukkue voi tehdä varainhankintaa, jolla kattaa näitä kuluja.
  • Seura tarjoaa pelaajan käyttöön peliasun, joka tulee palauttaa, mikäli pelaaja lopettaa seurassa.

Toimintamaksu: 420 € - 660 € / vuosi riippuen pelaajalle valitusta harjoitusmäärästä. Maksu on jaettu kuukausieriin.

Toimintamaksu (T18/P17/P20 eli 2005-2002-syntyneet)

Pelaajan toimintamaksu on joukkuekohtainen. Toimintamaksu sisältää valmennuksen (vastuuvalmentaja) ja valmennuksen tukitoiminnot, fysiikkavalmentajan klinikkapalvelut ja sarjamaksut. Myös seuran jäsenmaksu ja seuran hallintomaksu kuuluvat toimintamaksuun. Toimintamaksu on voimassa aina yhden toimintakauden (1.11.–31.10.).

Toimintamaksun lisäksi pelaaja maksaa pelipassin ja mahdollisen vakuutuksen. Toimintamaksun lisäksi pelaajan maksettavaksi tulevat joukkueen päätöksellä mm. seuraavat kustannukset: valmentajien korvaukset (muut kuin vastuuvalmentaja), turnaukset (joukkuekohtainen), varusteet (joukkuekohtainen), erotuomarikulut (joukkuekohtainen), harjoittelutilamaksut esim. KHT tai halli (joukkuekohtainen). Seura tarjoaa pelaajan käyttöön peliasun, joka tulee palauttaa, mikäli pelaaja lopettaa seurassa.

Toimintamaksu: 580 € / vuosi (P17, T18, P20). Maksu on jaettu neljään maksuerään.

Toimintamaksu (aikuiset)

KKI-joukkueiden, eli aikuisten harrastejoukkueiden, toimintamaksu on 80 € / vuosi sisältäen seuran jäsenmaksun ja seuran hallintomaksun. Toimintamaksun lisäksi pelaaja maksaa pelipassin ja mahdollisen vakuutuksen sekä muut joukkueen toiminnasta mahdollisesti syntyvät kulut (valmennus, peliasu, sarjamaksut, harjoituspaikkamaksut jne.).

Toimintamaksujen muuttuminen kauden aikana (esim. kesken kauden seuraan liittyville) ja muut erityistapaukset

Seuran toimintamaksusta ei enää 1.11.2019 alkaen myönnetä sisaralennuksia. Mikäli ikäluokan toimintamaksu on jaettu kuukausieriin (2006-syntyneet ja nuoremmat), maksetaan heti suoraan täyttä kk-erää. Mikäli ikäluokan toimintamaksu on jaettu kausieriin (2005-syntyneet ja vanhemmat), maksetaan soviteltua kausierää. Mikäli pelaaja siirtyy pois seurasta kesken kauden, ei maksettuja toimintamaksuja palauteta.

Sovitellut kausierät (P17, T18, P20)

  • pelaaja liittyy kvartaalin ensimmäisen kuukauden aikana (marras, helmi, touko, elo) = koko kvartaalin maksu
  • pelaaja liittyy seuraan kvartaalin toisen kuukauden aikana (joulu, maalis, kesä, syys)= 70 % maksu eli 30 % ale
  • pelaaja liittyy seuraan kvartaalin viimeisen kuukauden aikana (tammi, huhti, heinä, loka) = 40 % maksu eli 60 % ale

Varusmiespalvelus

Varusmiespalvelustaan suorittava KaaPon pelaaja on varusmiespalveluksensa ajan vapautettu seuran toimintamaksusta. Tammikuussa palvelukseen astuvat maksavat marras- ja joulukuun toiminnasta 70 % 1. kvartaalin maksusta ja ovat tammikuusta alkaen vapautettuja seuran toimintamaksusta siihen asti, että palaavat joukkueen vahvuuteen palveluksen jälkeen. Heinäkuussa palvelukseen astuvat maksavat touko- ja kesäkuun toiminnasta 70 % 2. kvartaalin maksusta ja ovat?heinäkuusta alkaen vapautettuja seuran toimintamaksusta siihen asti, että palaavat joukkueen vahvuuteen palveluksen jälkeen. HUOM! Tämä koskee vain seuran toimintamaksua. Joukkueen omien kustannusten maksuvelvollisuus varusmiespalveluksen aikana tulee sopia erikseen joukkueenjohdon kanssa.

Seura pidättää itselleen oikeuden käsitellä kesken kauden seurasta lähtevien tai seuraan liittyvien pelaajien toimintamaksujen suuruudesta tapauskohtaisesti, mikäli tähän ilmenee painavia syitä ja jotta mahdollisten väärinkäytösten mahdollisuus minimoitaisiin.

Kaarinan Pojat ry:n lähettämät laskut voit vastaanottaa myös verkkolaskuina!

Tilataksesi verkkolaskut, kirjaudu omaan verkkopankkiisi ja tilaa sieltä uusi e-lasku (verkkolasku). Laskuttajan nimi on Kaarinan Pojat ry (y-tunnus 1006858-6). Syötä viimeisimmän laskun viitenumero ja toimi verkkopankkisi ohjeiden mukaan.