Yhteiskuntavastuu

Kaarinan Pojat ry on toiminut yli 60 vuotta suomalaisessa yhteiskunnassa urheilun, liikunnan ja kasvatustyön parissa. Näiden vuosien aikana urheiluseuran toimintaympäristö on muuttunut ja urheiluseurojen vastuulla on liikuttamisen lisäksi yhä enemmän myös lasten ja nuorten kasvatus. Vuosikymmenien aikana pieni seura on kasvanut suuremmaksi ja toimintamme koskettaa tänä päivänä tuhansia kaarinalaisia joko suoraan tai epäsuorasti. Koemme, että meillä on velvollisuus ja vastuu suomalaisen ja kaarinalaisen jalkapalloilun kehittämisessä yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Kannamme vastuumme yhteiskunnallisena toimijana myös jalkapallon ulkopuolella. Ohessa lyhyt katsaus KaaPon toimintaan sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun näkökulmista.

Sosiallinen vastuu

Jokapäiväisessä toiminnassamme pyrimme pitämään kaikki lapset, nuoret ja perheet mukana harrastuksen parissa. Tarjoamme hyvät puitteet jalkapallon harrastamiseen lähellä kotia ja pyrimme pitämään harrastuksen kulut pieninä. Tulevaisuudessa haluamme huolehtia pelaajistamme entistä kokonaisvaltaisemmin. Haluamme olla tukemassa 1.-2. –luokkalaisten turvallista kasvua ja liikunnallista elämäntapaa iltapäivätoiminnan kautta. Haluamme tukea myös vanhempien pelaajien kasvua terveelliseen elämään tarjoamalla mm. ravinto- ja muuta koulutusta.

Jalkapallo kuuluu kaikille. Haluamme tarjota joukkuepelaamisen riemua kaikille myös ilman eri vammojen tuomia rajoituksia. KaaPossa toimii omat Superfutarit-ryhmät myös erityislapsille ja -nuorille. Oman Nauti pelistä -tukipoolin kautta tuemme heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia lapsia ja nuoria jalkapalloharrastuksessa. Lisäksi olemme vahvasti mukana tukemassa rasisminvastaista työtä yhdessä Punainen kortti rasismille -hankkeen kanssa.

Ympäristövastuu

Haluamme omalta osaltamme olla tekemässä lapsillemme parempaa tulevaisuutta ja toimia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tuemme ja kannustamme varustekierrätykseen. Nettisivuillamme on Varustepörssi, jonka kautta KaaPolaiset voivat laittaa vanhat varusteensa kiertoon. Yhteistyössä LiiKe ry:n kanssa toimitamme myös vanhoja jalkapallovarusteita Tansaniaan. Lisäksi järjestämme vuosittain yhteistyössä Kuusakoski Oy:n kanssa Romunkeräys-kampanjan.

Taloudellinen vastuu

KaaPo on luotettava ja taloudellisesti vakaa toimija niin seurassa harrastajille, yrityskumppaneille kuin muillekin sidosryhmille. Taloudellinen menestyminen luo edellytykset sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun toteuttamiselle.

Panostamme erityisesti olosuhteiden rakentamiseen, jotta voimme taata pelaajille laadukkaan ympäristön harrastukselle. Kaarinan kaupungin tuella harjoituspaikkamaksut ovat minimaaliset, vaikka liikuntapaikat ovat laadukkaat. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa entisestään parantaa etenkin talviharjoittelumahdollisuuksia Kaarinassa.

Kaarinan Pojat ry:n tavoitteena on kasvattaa yhteiskuntaan hyviä ihmisiä ja pelaajia. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä tavoitteemme ei ole tuottaa taloudellista voittoa. Kaikki seuran varat käytetään toiminnan kehittämiseen.

Kaarinan Pojat ry

Erotuomarinkatu 4, 20780 Kaarina

toimisto@kaapo.fi


y-tunnus: 1006858-6