Seuran esittely

Kaarinan Pojat ry (KaaPo) on vuonna 1958 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tavoitteena on olla vahva kasvattajaseura. Toiminnallaan seura haluaa osaltaan viedä jalkapallon asemaa eteenpäin. Seura pyrkii toiminnallaan ja toimintatavoiltaan olemaan omalle yhteisölleen merkityksellinen toimija ja yksi tärkeimmistä kaarinalaisuuden ilmentymistä.

Kaarinan Pojat tarjoaa jokaiselle jotakin; laadukasta valmennusta, paikallisen seurayhteisön sekä yhteenkuuluvuuden tunteen kaikkien kaarinalaisten keskuudessa.

Kaarinan Pojat on Suomen Palloliiton viisportaisessa Laatujärjestelmässä tasolla 3. Kaarinan Pojat on Olympiakomitean virallinen Tähtiseura.

KaaPo numeroina

Olemme Kaarinan suurin jalkapalloseura yli 800 pelaajallamme ja yli 200 toimihenkilöllä ja muulla jäsenellä


  • Yli 30 joukkuetta ja ryhmää
  • Yli 900 lisenssipelaajaa (30.9.2019) ja yli 160 toimihenkilöä.
  • Lähes 100 kunnia- ja kannatusjäsentä
  • Noin 2600 ottelua ja 4300 harjoitustapahtumaa kaudella 2019

KaaPo 2020

Alla on tiivistelmä KaaPon Strategiasta 2020. Tästä linkistä pääset lukemaan koko strategian laajemmin.

Missio

KaaPolaisuus on kaarinalaisuutta
Kaarinan Pojat ry (KaaPo) on vuonna 1958 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tavoitteena on olla vahva kasvattajaseura. Toiminnallaan seura haluaa osaltaan viedä jalkapallon asemaa eteenpäin. Seura pyrkii toiminnallaan ja toimintatavoiltaan olemaan omalle yhteisölleen merkityksellinen toimija ja yksi tärkeimmistä kaarinalaisuuden ilmentymistä. Kaarinan Pojat tarjoaa jokaiselle jotakin; laadukasta valmennusta, paikallisen seurayhteisön sekä yhteenkuuluvuuden tunteen kaikkien kaarinalaisten keskuudessa.

Visio 2020

KaaPo on Suomen huipputason kasvattajaseura Suomen parhaalla osaamisella
Seura tarjoaa laadukasta toimintaa ikään ja tavoitteisiin katsomatta. Seura pyrkii luomaan kaikille tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa lajia tasoaan vastaavassa ryhmässä. Seuran tärkein urheilullinen tavoite on kasvattaa pelaajia ja valmentajia paitsi seuran omiin edustusjoukkueisiin myös kansalliselle ja kansainväliselle huipulle.

Seuran kannattaja- ja eri medioiden seuraajamäärä on tuplaantunut kauden 2015 tasosta. Seuran talousosaaminen konkretisoituu jatkuvalla positiivisella tuloksella sekä harrastamisen korkealla hinta-laatusuhteella. Seura on saavuttanut laatujärjestelmän tason kolme. Seuran valmentajien ja muiden toimijoiden osaaminen ja koulutustaso on tunnustetusti ja tunnistettavasti maan huippua. Seuran toimintakulttuuri on yhteneväinen ja se näkyy toiminnassa kaikilla tasoilla.

Arvot

Positiivisuus
Iloitsemme henkilökohtaisista ja yhteisistä onnistumisista. Ilmapiiri seuran harjoituksissa, otteluissa, kokouksissa ja kaikissa yhteisissä tilaisuuksissa on iloinen ja hyvä. Palaute kentällä on ennemmin myönteistä kuin korjaavaa

Luotettavuus
Seuran päätöksenteko on avointa, rehellistä ja johdonmukaista. Se pohjautuu seuran strategiaan, toimintasuunnitelmaan ja ikäluokkakohtaiseen suunnitelmaan.Tarjoamme mahdollisuuksia vaikuttaa toimintaan ja kuuntelemme seuran parissa toimivien mielipiteitä. Teemme sovitut asiat sovittuna aikana. Seuran toimijat käyttäytyvät esimerkillisesti sekä vastuullisesti. Teemme jokaisessa tapahtumassa aina parhaamme ja kannamme vastuumme kentällä ja kentän ulkopuolella.

Onnistuminen
Asetamme henkilökohtaisia ja yhteisiä tavoitteita pyrkimyksenämme oman huippumme saavuttaminen. Olemme menestyvä pelaajien ja ihmisten kasvattaja.Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme vain arvojemme mukaisella toiminnalla.

Yhteisöllisyys
Seuran kaikki toimijat ovat tärkeitä. Osoitamme sen arvostamalla toisten tekemää työtä ja huomioimme sen kiittämällä ja palkitsemalla. Yhteisissä tilaisuuksissa tervehdimme toisiamme. Järjestämme yhteisiä tapaamisia, joissa seuran toimijat voivat tutustua toisiinsa. Toimintamme on suvaitsevaista ja tasa-arvoista. Pyrimme omalla toimintatavallamme ehkäisemään syrjintää, rasismia ja vihapuhetta, sillä jalkapallo kuuluu kaikille. Seuran missio, ”KaaPolaisuus on kaarinalaisuutta”, ohjaa kaikkea toimintaamme.

Strategiset painopisteet

Pelaajakehitys
Pelaajakehitys pitää sisällään valmennuslinjan kehittämisen ja jalkauttamisen, KaaPolaisen pelaajamallin luomisen, yksilövalmennuksen kehittämisen, Nautipelistä -tukipoolin ja Grassroots-toiminnan kehitämisen sekä kansainvälisentoiminnan ja edustusjoukkuetoiminnan kehittämisen. Pelaajakehityksen mittareina käytetään seuran kokonaispelaajamäärää sekä kokonaisuutena että ikäluokkakohtaisena, edustuksia piiri-, alue- ja maajoukkueissa, edustusjoukkueiden tarkoituksenmukaista sarjatasoa sekä tukipoolista jaettujen avustusten seuraamista muun muassa seuraamalla tuettavien pelaajien menestystä ja jatkamista lajin parissa.

Seurakehitys
Seurakehitys sisältää talouteen, olosuhteisiin, viestintään, yhteistyöhön ja toiminnan laatuun liittyviä kehityskohteita. Seurakehityksen tavoitteena on yhtenäistää seuran toimintatapoja. Laatujärjestelmässä tavoitellaan tasoa 5.

Seurakehityksen mittareina käytetään erilaisia tutkimuksia ja kyselyitä (seurakyselyt, tapahtumakyselyt), internetsivujen kävijämäärätilastoja, sosiaalisen median seuraajamääriä, olosuhteiden kehittymisestä ja laadusta laadittuja raportteja, kontaktointitaulukkoja (viestintä) sekä seuran kokonaisjäsenmäärää.

Osaamisen kehittäminen
Osaamisen kehittäminen pitää sisällään seuran toimihenkilöiden kouluttamisen, perehdyttämisen ja tukemisen sekä koulutus- ja perehdytysmateriaalit. Osaamisen kehittämisellä pyritään siihen, että seuran valmentajien ja muiden toimijoiden osaaminen ja koulutustaso on tunnustetusti ja tunnistettavasti maan huippua. Osaamisen kehittämisen mittareina käytetään toimijoiden koulutustasojen ja mitattavan pätevyyden seurantaa, vuosittaisia koulutusmääriä, tyytyväisyyskyselyjen tuloksista saatuja analyysejä, Jopoxin kehittymistä annetun palautteen mukaisesti sekä seuran taloudellista tulosta. Mittarina toimii myös seuran entistä tunnistettavampi ja yhtenäisempi toimintatapa sekä toimihenkilöiden vähäinen vaihtuvuus.

Markkinointiviestintä ja myynti
Markkinointiviestintä ja myynti pitää sisällään sekä markkinointi- että myynti- strategian päivittämisen. Markkinointiviestinnällä ja myynnillä tavoitellaan laajempaa tietoisuutta KaaPon laadukkaasta toiminnasta ja sen mahdollisuuksista. Markkinointiviestinnän ja myynnin mittareina käytetään seuran mitattavaa medianäkyvyyttä, yhteistyökumppanuuksien määrää ja niiden taloudellista arvoa sekä kyselytuloksista saatuja analyysejä.

Johtaminen ja hyvä hallintotapa
Johtaminen ja hyvä hallintotapa käsittää seuran toimijoiden hallinnollisen osaamisen kehittämisen toimenpiteet. Johtamisen ja hyvän hallintotavan mittareina käytetään tyytyväisyyskyselyistä saatuja analyysejä, aikataulujen pitävyyden seurantaa, työmäärän tehostumisen mittaamisen analyysejä, kontaktien ja vuorovaikutusten määrää sekä palkitsemisjärjestelmän säännöllistää toteutumista.