KaaPo 2028
Me ollaan KaaPo! KaaPolaisuus on kaarinalaisuutta


KaaPolaisuus on ylpeyttä kantaa oman seuran värejä.

KaaPo on 1958 perustettu kaarinalainen jalkapallon erikoisseura, joka pyrkii olemaan yhteisölleen merkityksellinen toimija. Kaarinan pojat tarjoaa jokaiselle jotain: laadukasta valmennusta ja seurayhteisön.

KaaPo on hyvinhoidettu seura, joka kehittää junioreita ja valmentajia. Toiminta on eri mittareilla arvioituna laadukasta, luotettavaa ja turvallista. KaaPolaisuus on yhteisöllisyyttä ja osallisuutta seurayhteisössä.

Visiomme tavoittelee korkeuksia: jokaisella KaaPolaisella on oma pelaajapolkunsa meidän seurassamme. Me kasvatamme huipputasoisia valmentajia, jalkapalloa rakastavia pelaajia ja kilpapelaajia omiin edustusjoukkueisiimme, sekä kansalliselle ja kansainväliselle huipulle.

KaaPo-talo rakentuu vahvoille perusarvoillemme: positiivisuus – luotettavuus – vastuullisuus - onnistuminen - yhteisöllisyys.

KaaPo-talon ytimessä on pelaaja ja meille kaikille rakas laji.

Seurataloamme kattohirsinä ovat seurakulttuuri ja viestintä.

KaaPo-talon rakennuspalikoita, strategisia valintoja ovat seuratoiminta, valmennus, olosuhteet, yhteisö ja viestintä. Näistä kaikista muodostuu KaaPolainen seurakulttuuri.

****************************************Arvomme

KaaPossa vastuullisuus merkitsee ennakoitavaa ja yhdenvertaista toimintaa kaikille osallistujille: toiminta on etukäteen suunniteltua ja suunnitelmallista, kaikki pelaajat saavat osallistua halujensa ja kykyjensä mukaan kaikkeen toimintaan. Kannamme yhteisesti vastuuta olosuhteista, oman joukkueen ja koko seuran toiminnasta ja mukana olevista ihmisistä. Vastuullisuus näkyy pienissä ja suurissa asioissa: vastuullisuus on vastuuta yhteisistä asioista, toisista ihmisistä, yhteisistä tiloista ja yhteisestä omaisuudesta. KaaPolainen pelaaja tuntee olonsa harjoituksissa ja peleissä turvalliseksi. Tuomarit ja pelinohjaajat voivat siihen, että katsomokulttuuri KaaPossa on kannustavaa. Seura kantaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta toiminnassaan tekemällä ympäristöystävällisiä valintoja ja osallistumalla yhteiskuntavastuulliseen toimintaan.

KaaPossa positiivisuus merkitsee iloisuutta, hauskuutta, innostunutta, lapsilähtöistä toimintaa. Innokkuus, iloisuus ja lapsilähtöisyys näkyvät seuran harjoituksissa ja pelitapahtumissa. Positiivisuus näkyy seuran kokouksissa ja yhteisissä tilaisuuksissa hyvänä, arvostavana ilmapiirinä. Jokainen toimija, pelaaja ja vanhempi on osaltaan vastuussa seuran tapahtumien ilmapiiristä. Pelaajille annettava palaute on positiivista ja kannustavaa. KaaPolainen katsomo kannustaa pelaajia hyväntuulisesti.

KaaPolainen luotettavuus on ennen kaikkea vastuullisuutta, yhdenvertaisuutta, avoimuutta, rehellisyyttä, välittämistä ja kunnioitusta. Seuran toiminta on avointa, päätöksenteko läpinäkyvää ja yhdenvertaista kaikkia kohtaan. KaaPolainen toimija kunnioittaa seuran toimintalinjauksia ja niitä ihmisiä, joiden kanssa on tekemisissä, pelaaja kunnioittaa vastapeluria ja tuomaria.
Suhtaudumme toisiimme rehellisesti, välittäen ja kunnioittavasti.

Onnistumisella KaaPossa tarkoitetaan omien tavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Onnistuessaan KaaPolainen urheilija saavuttaa niitä tavoitteita, joita kohti on pyrkimässä. Onnistuminen merkitsee tervettä kilpailullisuutta omalla tasolla, omiin taitoihin suhteutettuna. Seuratoiminnassa onnistuminen nousee siitä että pyrimme yhdessä kohti missiotamme: KaaPolaisuus on ylpeyttä kantaa oman seuran värejä. Onnistuminen on seurajohdossa asiantuntijuutta, tiedolla johtamista ja toimintatapojen jatkuvaa tarkastelua kohti seuran yhteistä päämäärää.

KaaPolainen yhteisöllisyys on kaarinalaisuutta, yhdenvertaisuutta. KaaPo on Kaarinassa merkittävä ja tunnettu toimija, koko perheen seura, jonka toiminta sopii kaikenikäisille. KaaPo on paikallinen ja perinteinen seura, jonka värejä voi kantaa ylpeydellä.

Strategiset painopisteet

Olosuhteet
Visio: KaaPo treenaa ja pelaa huippuolosuhteissa.
KaaPo osallistuu aktiivisesti Kaarinan kaupungin kanssa olosuhteiden kehittämiseen. Strategiakauden lopulla pitkään suunniteltu lämmittelyalue on vahvasti työn alla. Harjoitteluhallin suunnitteluhanke siirtyy seuraavalle strategiakaudelle.
Strategiakauden aikana käytettävissä olevat olosuhteet hyödynnetään maksimaalisesti: kentän vuorojakoa tehostetaan erityisesti talvikaudella. Yhteistyössä alueen seurojen kanssa suunnitellaan ja esitetään kaupungin liikuntapalveluille toimiva vuorojakomalli talvikauden kenttävuoroille.

Yhteisöllisyys ja seurakulttuuri
Visio: KaaPo on hyvinvointia tuottava seurayhteisö.
KaaPo tekee Kaarinassa vahvaa yhteistyötä Kaarinan kaupungin kanssa useista eri näkökulmista. KaaPon ja Kaarinan kaupungin yhteisenä tavoitteena on luoda osallistumisen ja harrastamisen edellytyksiä kaupunkilaisille. KaaPo on mukana aktiivisena toimijana hyvinvoinnin ja liikuntaharrastuksen tuottajana. KaaPo tarjoaa ostopalveluna harrastuskerhoja lapsille, nuorille ja ikäihmisille.

KaaPolainen seurakulttuuri on vahvaa ja brändi on kaupungissa sekä ympäristökunnissa tunnettu. Seurassa toimii vanhemmista ja seuran kannattajista muodostuva kannattajaklubi, jossa vanhemmat osallistuvat aktiivisesti seuratoiminnan arkeen kehittämällä, tuomalla osaamistaan ja kantamalla yhteistä vastuuta seuran toiminnasta sen arjessa. Kannattajaklubi ottaa kantaa kaupungin päätöksentekoon, etsii ja löytää yhteistyökumppaneita. Oman seuran järjestämät yhteisötapahtumat ovat osa KaaPolaista brändiä. Kullekin ikäluokalle on toimintasuunnitelmassa oma yhteisötapahtumansa: sekä turnaustapahtuma että oman ikäluokan vuosittainen ryhmäytymistapahtuma.

KaaPon brändi on kaupungissa tunnettu ja KaaPo on haluttu yhteistyökumppani alueella. Yhteistyösopimukset ovat pitkäkestoisia ja hyödyntävät kumpaakin osapuolta.

Seuratoiminta
Visio: KaaPon seurajohtoinen malli helpottaa päätöksentekoa ja tekee toiminnasta tasalaatuista.
KaaPo on toimiva työyhteisö ja hyvin johdettu seura.

Seurajohtoinen malli perustuu vahvasti tiedolla johtamiseen. Päätöksenteko nojaa kerättävään dataan (esim. Seurakyselyt, taloustiedot, kaupungilta saatavat tilastot, Palloliiton tilastot). Toimintaa suunnitellaan ajoissa ja dataan perustuen. Päätöksenteko on tasapuolista ja läpinäkyvää. Johtokunnan pöytäkirjat ovat jäsenistölle näkyvissä, seuran päätöksentekoon ja seuran kehittämiseen löytyy tekijöitä ja johtokunnan kokoonpanosta ainakin osa vaihtuu vuosittain. Tiedolla johtaminen näkyy seura-arjessa toiminnan valintoina. Ennakoitavuus vahvistaa osallistumista ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Kokonaisvaltainen valmennusprosessi
Visio: olemme valmennuksellisesti Länsi-Suomen paras seura.
Seuran päätoimiset ja OTO-valmentajat kehittävät osaamistaan pitkäkestoisesti ja päämäärätietoisesti osallistumalla koulutuksiin. Seuralle on luotu koulutuspolku seuran sisäisistä ja SPL:n tarjoamista koulutuksista. Seuran toiminnassa aloittavat OTO-valmentajat tuntevat seuran koulutuspolun ja hakeutuvat sille omaehtoisesti. Päätoimiset valmentajat osallistuvat valmennusprosessin kehittämiseen.
Jokaisella pelaajalla on koulutettu valmentaja.
Valmennuksen työkalut ovat arkikäytössä kaikilla valmentajilla. Kaikki joukkueet harjoittelevat johdonmukaisesti jaksosuunnitelman mukaisesti. Harjoitteet ovat etukäteen pelaajien ja vanhempien tiedossa. Harjoitepankista löytyy myös omaehtoisen harjoittelun ohjausta. Harjoitepankkia täydennetään ja uudistetaan säännöllisesti, vastuussa ovat vastuuvalmentajat.
OTO-valmentajana aloittamisen ja jatkamisen prosessi on selkeä. (sopimus, korvaukset, koulutus -> luodaan prosessi)
Päätoimisten valmentajien osalta luodaan työjakso- ja ikäluokkakierto, joka palvelee pelaajakehitystä sekä valmentajan omaa kehitystä valmentajana. Ikäluokat P20/T18 ovat siirtyneet päätoimisten vastuuvalmentajan ohjaukseen, nämä joukkueet tekevät aktiivista yhteistyötä edustusjoukkueiden kanssa. Strategiakauden lopulla päästään tilanteeseen, jossa edustusjoukkueille voidaan harkita päätoimisen valmentajan palkkaamista.

Pelaajakehitys

Visio: olemme Läntisen Suomen paras kasvattajaseura, joka kasvattaa pelaajia ja valmentajia sekä harraste- että kilpatasolla sekä seuran omiin edustusjoukkueisiin että valtakunnalliselle ja kansainväliselle huipputasolle.
Toimintaa on kaikille ikäluokille, tytöille ja pojille, ja KaaPo haastaa muita alueen seuroja laadukkaassa junioritoiminnassa.
Joukkueissamme harjoitellaan ja pelataan vakavasti vaan ei tosissaan: harjoittelu on vauhdikasta, aktiivista ja iloista. Alkuvaiheessa pelaajat opettelevat joukkueena toimimista ja harjoittelevat harjoittelemista. Lapsuusvaiheen päättyessä pelaaja osaa treenata ja toimia treeneissä ja peleissä kuten pelaaja. Koko ikäluokka harjoittelee aina yhdessä: sillä tavoin varmistetaan riittävä pelaajamäärä C/B-tasoille.

Pelaaja pyritään pitämään seurassa ja joukkueessa läpi peliuran: joukkueet järjestävät yhteisötoimintaa jalkapallotreenien lisäksi, osaan turnauksista osallistutaan useamman ikäluokan voimin ja peliryhmiä sekoitellen. Näin varmistetaan ryhmän koheesio ja vahvistetaan pelaajan kuulumisen tunnetta.

Kaarinan Pojat ry

Erotuomarinkatu 4, 20780 Kaarina

toimisto@kaapo.fi


y-tunnus: 1006858-6