Vaikuta KaaPon tulevaisuuden suuntaan ja osallistu seuran kehittämiseen!

KaaPossa luodaan parhaillaan uutta strategiaa, joka toimii tiekarttana kohti Kaarinan Pojat ry:n tavoiteltua tulevaisuuskuvaa. Strategiaa luodaan nyt kausille 2022-2026. Ottamalla osaa strategiaprosessiin olet omalta osaltasi vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan seuraa kehitetään seuraavan viiden vuoden aikana. Tavoitteena on ottaa koko KaaPo-perhe mukaan pohtimaan seuran suuntaa ja toimintaa tuleville vuosille. Osallistamalla moniääninen yhteisömme mukaan prosessiin saadaan toivottavasti laajempi ymmärrys siitä, mitä seuratoiminnassa mukana olevat ihmiset ajattelevat ja miten he arvottavat erilaisia asioita.

Strategiatyön ensimmäisessä vaiheessa seuran toimihenkilöt ja osa seuran pelaajista saivat vastata lyhyisiin kyselyihin, jotka toimivat pohjana strategiatyön jatkolle. Ensimmäisen vaiheen vastausten pohjalta on luotu kyselyt strategiatyön toiseen vaiheeseen, jossa osallistumaan pääsee koko KaaPo-perhe.

Strategiatyön toisessa vaiheessa apuna on vuorovaikutteinen digityökalu Innoduel. Innoduel antaa mahdollisuuden erilaisille ajatuksille nousta keskusteluun ilman, että ajatukset henkilöityvät. Innoduelissa vastaaja vastaa esitettyyn kysymykseen valitsemalla vastausvaihtoehtoparista itselle mieluisemman. Myös omia vastausvaihtoehtoja on mahdollista lisätä, mikäli omien ajatusten mukainen vastausvaihtoehto puuttuu.

Toisen vaiheen vastausten perusteella seuran strategiatyöryhmä alkaa työstää strategiaa eteenpäin. Strategiatyöryhmässä ovat mukana puheenjohtaja Olli Tuominen, viestintäkoordinaattori Susanna Luotonen, valmennuksen kehittäjä Toni Ekroos sekä johtokunnan jäsenet Mika Berg ja Jussi Luotonen. Työryhmään ovat tervetulleita myös muut halukkaat. Mikäli haluat osallistua strategiatyöryhmään ja strategian syvempään työstämiseen, ota yhteys susanna.luotonen@kaapo.fi.

Kun strategian pohjaa on luotu eteenpäin, on aika strategiatyön kolmannelle vaiheelle. Kolmannessa vaiheessa KaaPo-perhe pääsee vaikuttamaan seuran strategisten projektien priorisointiin. Osallistamisen tavoitteena on toisaalta tuottaa tietoa seuran päätöksenteon tueksi, toisaalta tehdä strategiset projektit tutummiksi osallistujille, jotta toimeenpanovaiheesta muodostuisi sujuvampi. Seuran lopullinen strategia on valmis arviolta marraskuussa 2021.

Aikataulu

1. vaihe - helmikuu 2021
2. vaihe - maalis-huhtikuu 2021
3. vaihe - joulukuu 2021
strategia valmis - tammikuu 2022

Osallistu!

Vain pelaamalla seurakehityspelejä voit osallistua ja vaikuttaa KaaPon tulevaisuuden suuntaan. Pelin pelaaminen on helppoa ja nopeaa - pelissä valitset kahdesta vaihtoehdosta sinulle sopivamman. Klikkaa pelin nimeä ja pääset osallistumaan!

Seurakehityspeli 7: strategiset projektit -peliaika 5.-19.12.2021

Päättyneet seurakehityspelit:
Seurakehityspeli 1: KaaPolaisuus - peliaika 1.-7.3.2021
Seurakehityspeli 2: Miksi KaaPo? - peliaika 8.-14.3.2021
Seurakehityspeli 3: Tärkeimmät asiat seuratoiminnassa - peliaika 15.-21.3.2021
Seurakehityspeli 4: KaaPolaiset arvot - peliaika 22.-28.3.2021
Seurakehityspeli 5: KaaPon tavoitekuva - peliaika 29.3.-4.4.2021
Seurakehtiyspeli 6: Brändi - peliaika 5.-11.4.2021