KaaPon Junioritalli

Laadukkaan KaaPon ikäkausijoukkuetoiminnan olennainen osa on pelaajakehitystoiminta. Joukkueympäristöön suunnitellun arkiharjoittelun oheen rakennetaan polku, joka huomioi yksittäisen pelaajan tarpeet omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Merkittävälle osalle pelaajista joukkueharjoittelun sisältö täyttää tuon vaatimuksen toiminnan määrän ja laadun näkökulmasta ja se on päällimmäinen tavoitteemme.

Kenelle KaaPon Junioritalli on tarkoitettu?

Joukkuetoiminnassa on aina mukana yksilöitä, joille ikäkausijoukkuetoiminnan arki ei tuota riittävästi sisältöä omaa huippua tavoiteltaessa. Yksilön sisäinen motivaatio ohjaa nuoren ajankäyttöä ja hän osoittaa selkeää halua panostaa omaa aikaa omatoimiseen harjoitteluun, kehittyäkseen jalkapalloilijana. Tähän tarpeeseen on KaaPon Junioritalli.

Junioritallin perusajatus pohjautuu henkilökohtaiseen kehityssuunnitelmaan. Pelaaja on ulosmitannut seuran tarjoaman ikäkausijoukkueympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja kaikesta huolimatta halu kehittyä ei tyydyty tässä ympäristössä. Junioritalli antaa seuralle oikeutuksen resurssien kohdentamiseen yksilön henkilökohtaisen kehittymisen tukemiseen, sen vaatimalla tavalla.

Mitä on KaaPon Junioritalli?

Junioritalli ei ulkoista pelaajaa omasta ikäkausijoukkueesta. Perus joukkueharjoittelu tapahtuu ikäkausijoukkueen mukana ja se säilyy pelaajan arkiympäristönä. Junioritallin kautta pelaajalle luodaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma, jossa tunnistetaan pelaajan tarpeet ja luodaan pelaajalle yksilön tarpeet huomioivaa harjoitussisältöä. Junioritalli täydentää siis tavoitteellisen pelaajan joukkueympäristöä vahvasti henkilökohtaisella sisällöllä.Junioritallilla ei ole määritettyä kiinteää toimintasisältöä. Lähtökohtaisesti toiminto on osoitettu 10-15-vuotiaille KaaPolaisille pelaajille, joilla on vahva sisäinen motivaatio kehittyä lajin parissa. Junioritallin sisältöön liittyy vahvasti vuorovaikutteisuus, jossa pelaaja perheineen sitoutuu toimintaan, raportointiin ja siitä kerättävän palautteen antamiseen. Junioritallin pelaajavalinnoissa korkea joukkueharjoittelun aktiivisuus näyttelee merkittävää osaa kokonaisuudessa. Joukkueharjoittelun lisäksi arvioidaan pelaajan korkeaa sisäistä motivaatiota omatoimiseen harjoitteluun ja kykyä sitoutua omatoimisen harjoittelun sisältöön. Tavoitteena ei ole korvata joukkueharjoittelua, vaan täydentää joukkueharjoittelun jättämää vajetta ohjatulla omatoimisella harjoittelulla.

Miten pääsen mukaan KaaPon Junioritalliin?

Mikäli tunnistat itsesi siitä, että joukkueharjoitusten aktiviisuutesi on korkea, sinulla on sisäinen motivaatio omatoimista harjoittelua kohtaan, haluat sitouta suunnitelmalliseen omatoimiseen harjoitteluun ja haluat tavoitella omaa huippua tavoitteellisesti ja sitoutuneesti, niin KaaPon Junioritalli on juuri sinua varten. Ota yhteys oman ikäluokkasi vastuuvalmentajaan ja kerro tästä halusta. Näin pääsemme asiassa alkuun! Polulle kohti omaa huippua, tuetun omatoimisen harjoittelun kautta.

KaaPon Junioritalli hyödyntää toiminnassaan omaa valmennussovellusta (Qridi Sport). Sovellus toimii alustana omatoimisen harjoitussisällön jakamiselle sekä kaksisuuntaisen palautteen (pelaaja-valmentaja) antamiselle. Junioritallin toimintamaksu, siihen valitulle pelaajalle, on 10EUR/kk. Kuukausimaksu perustuu käytettävissä olevien työkalujen lisenssi- ja käyttömaksuihin.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Harri Laaksonen
Toiminnanjohtaja
Kaarinan Pojat ry
p.044 780 9696
harri.laaksonen@kaapo.fi