Kaarinan Poikien sääntömääräinen vuosikokous
Julkaistu: 21.11.2022 08.25

Kaarinan Poikien sääntömääräinen vuosikokous

Kaarinan Pojat ry sääntömääräinen vuosikokous 23.11.2022 klo 18.00

Paikka KaaPo-talon neuvottelutila

Kaarinan Pojat ry - syyskokous - ESITYSLISTA

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle
a. Puheenjohtaja
b. Sihteeri
c. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. Kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

11. Muut asiat – Sääntömuutosehdotus
Luku 4: Seuran hallinto

§13 Seuran johtokunta

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4-10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
Johtokuntaan valitaan sekä miehiä että naisia, ellei erityisiä syitä ole. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

12. Päätetään kokous

Kaarinan Pojat ry

Erotuomarinkatu 4, 20780 Kaarina

toimisto@kaapo.fi


y-tunnus: 1006858-6